SZEMÉLYISÉG TESZT

Az alábbiakban 9 kérdés csoportot talál. Figyelmesen olvassa át és jelölje be azokat az állításokat, amelyeket igaznak tart magára.
Figyeljen arra, hogy ne azt karikázza be, amilyen szeretne lenni, hanem azt ami mögé történést is tud rendelni.
Minél őszintébb lesz a teszt kitöltése során, annál pontosabb képet fog kapni, hogy milyen személyiséggel rendelkezik.

1. A legtöbben komoly és megfontolt embernek tartanak, és azt hiszem végső soron az is vagyok.2. Mindig igyekeztem őszinte és objektív lenni önmagammal kapcsolatban és eltökélt szándékom, hogy mindig a lelkiismeretem szavát kövessem - kerül amibe kerül.3. Van olyan rész is bennem, ami meg tud vadulni, ez általában mégsem az én stílusom.4. Úgy érzem nagy árat fizettem azért, hogy mindig is a tökéletességre törekedtem, nehezemre esik, hogy elfogadjam az „elég jót”.5. Az elveim és az ideáljaim nagyobb teljesítményre ösztönöznek és arra, hogy az életemet értelmessé és tartalmassá tegyem.6. Nem is értem, miért élnek olyan sokan ennyire laza normák szerint.7. Mivel sok múlik azon, hogy elintézem-e a dolgokat, azért másoknál jóval szervezettebbnek és módszeresebbnek kell lennem.8. Olyan, mintha egy bíró ülne a fejemben: ez a bíró olykor bölcs és józan ítélőképességű, máskor viszont egyszerűen csak szigorú és kíméletlen.9. Gyűlölöm a hibákat ezért igyekszem rendkívül alapos lenni, hogy a dolgok biztosan rendben menjenek.10. Életem java részében úgy véltem, hogy ami helyes, az helyes, ami pedig helytelen, az helytelen és erről nem is lehet többet mondani.

1. Mivel őszintén a szívemen viselem mások sorsát, igen szoros kapcsolatba kerülök velük – a reményeikkel, vágyaikkal, szükségleteikkel.2. Nem tekintem különösebb érdemnek mindazt, amit másokért tettem, az viszont nagyon zavar, ha úgy látom, hogy nem veszik észre, vagy nem is törődnek vele.3. Azt vettem észre, hogy az emberek igen kedvesen reagálnak arra, amikor figyelmet és bátorítást kapnak tőlem.4. Gyakran kapom magam azon, hogy mások megnyerésére törekszem - különösen azok esetében, akik kezdetben közömbösnek tűnnek irántam.5. Különösen nagy öröm számomra, ha vendégül láthatom barátaimat, és a „tágabb családomat”.6. Nagyon kedves és támogató tudok lenni, de több bennem a keménység, mint a legtöbben hinnék.7. Az emberek többségénél nyíltabban tudom kifejezni a mások iránti érzéseimet.8. Az anyagi és egészségi helyzetem többször megsínylette már, hogy mások érdekeit és szükségleteit a magaméi elé helyeztem.9. Nekem nagyon fontos, hogy mások szeressenek és én közel álljak hozzájuk.10. Az életemben az emberi kapcsolataim a legfontosabbak.

1. Rendkívül kompetens embernek tartom magam, és nagyon bánt, ha nem tudok hatékony és hatásos lenni.2. Úgy érzem, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy sikeres legyek és mások jó véleménnyel legyenek rólam. Nagyon zavar, ha mások nem ismerik el, milyen kiváló munkát végeztem.3. Szeretem a kihívásokat, a „versenyt”, törekszem arra, hogy amit csinálok, abban a legjobb legyek – ha nem tudok kiemelkedővé válni valamiben, akkor inkább nem is foglalkozom vele.4. Ha bizonytalannak érzem magam, akkor igencsak hidegen és tartózkodóan viselkedem másokkal. Akárhova vezet is ez, elég ügyesen palástolom bizonytalanságaimat, az emberek soha nem jönnének rá, mit is érzek valójában.5. Az emberek többségénél jobban tudok alkalmazkodni: ha a dolgok nem alakulnak jól, tudom, hogyan változtassak a viselkedésemen a kívánt eredmény elérése érdekében.6. Van bennem némi munkamánia is – ha nincsenek eredményeim, úgy érzem, csak sodródom.7. Szerintem fontos, hogy az ember folyton fejlessze önmagát, és a megjelenésével is sugározza az igényességet és a minőséget.8. Amikor a dolgaim jól alakulnak, szinte sugárzik belőlem az öröm amiatt, hogy az vagyok, aki vagyok, és úgy élek, ahogy élek.9. Megmondom a véleményemet, ha megkérdezik, még akkor is, ha ez a másiknak nem esik jól. Szerintem akkor lehet sikeres valaki, ha ismeri a hibáit.10. Mindig van egy kiemelt célom, és tudom, hogyan motiváljam magam ennek elérése érdekében, és képes vagyok másokat is motiválni, lelkesíteni.

1. Sokan rejtélyes, bonyolult és ellentmondásos egyéniségnek tartanak – és én pontosan ezt szeretem magamban.2. Hajlamos vagyok hosszan borongani negatív érzéseimen, mire sikerül megszabadulnom tőlük.3. Gyakran érzem magam egyedül és magányosnak még akkor is, ha hozzám közel álló emberek vesznek körül.4. Ha bírálnak, vagy félreértenek, általában visszahúzódom és duzzogni kezdek.5. Hajlamos vagyok, hogy eltérjek a szabályoktól vagy az elvárásokkal szemben cselekedjek, mert azt akarom, hogy amit teszek, az csak rám jellemző legyen.6. A legtöbb ember fogalmai szerint meglehetősen drámai és szeszélyes egyéniség vagyok.7. A rossz ízlés kivételével szinte bármit meg tudok bocsátani.8. Ha a dolgok nehézzé válnak, általában feladom, néha összeomlok – túlságosan is könnyen.9. Mindig is rendkívül fontos motiváció volt számomra, hogy megtaláljam önmagam, és az érzelmi szükségleteim szerint éljek.10. Könnyen ráhangolódom mások érzéseire, tudom, mire van szüksége a másiknak, jók a megérzéseim - intuitív vagyok.

1. Számomra fontos, hogy tökéletesen elsajátítsak valamit,- hogy valamiben igazán kompetens legyek.2. Szeretek a dolgok mélyére ásni, és alaposan megvizsgálni minden részletet, amíg a lehető legteljesebben végig nem elemeztem az adott kérdést.3. Nagyon magamnak való vagyok, nem sok embert bocsátok be a világomba.4. Racionális döntést csak pontos információk birtokában lehet hozni – ha már itt tartunk, szerintem a legtöbb ember nem igazán racionális.5. A családom egy kicsit furcsának, vagy különcnek tart. Nem egyszer mondták, hogy többet kellene kimozdulnom.6. Ha meg kell oldani egy problémát, csak hagyjanak egyedül dolgozni rajta, és meglesz a megoldás. Gyakran teljesen elvesztem az időérzékemet, annyira belefeledkezem abba, amit csinálok.7. Ha olyan kedvem van, lyukat beszélek bárkinek a hasába; többnyire azonban jobban szeretem csendben figyelni a körülöttem lévő fejetlenséget.8. Gyakran teljesen elvesztem az időérzékemet, annyira belefeledkezem abba, amit csinálok.9. Ha egy társaságban rosszul érzem magam, legszívesebben eltűnnék a színről.10. Nehezen fejezem ki magam tömören, ha olyanról kell beszélnem, amiben igazán otthon vagyok.

1. Ha hibázom, attól kezdek félni, hogy mindenki a torkomnak esik.2. Biztonságosabbnak érzem, ha azt teszem, amit várnak tőlem, mintha a saját fejem után kezdenék menni.3. Nem feltétlenül értek mindig egyet a szabályokkal, és nem is tartom be mindig mindet, de ismerni akarom őket.4. A nagy döntések előtt mindig kipuhatolom azok véleményét is, akikben megbízom, mert nem szeretek nagy döntéseket hozni, de az is biztos, hogy nem szeretem, ha mások döntenek helyettem.5. Egyesek idegesnek és aggódónak tartanak, de ők még a felét sem tudják az igazságnak, néha úgy tűnik, mintha a szorongás fogalmát rólam mintázták volna.6. Igazán keményen tudok dolgozni, addig mentelek előre, amíg el nem készülök a munkával.7. Számomra fontos, hogy megfeleljek az elvárásoknak, én rendkívül megbízható vagyok.8. Szeretem a kiszámítható dogokat és szeretek felkészülni a lehetséges váratlan helyzetekre, veszélyekre.9. Szeretem tisztán látni a vezérfonalat egy- egy feladat kapcsán.10. Számomra fontos, hogy tartozzak valakihez, vagy valamilyen csoporthoz, hűséges és segítőkész vagyok.

1. Számomra fontosabb az izgalom és a változatosság, mint a kényelem és a biztonság – bár, ha módom van rá én is nagyon élvezem a kényelmet.2. Az unalom az, amit a legkevésbé bírok elviselni – de arra is ügyelek, hogy én se legyek soha unalmas.3. Kíváncsi és kalandvágyó ember vagyok, a barátaim közül általában én próbálom ki először az új és érdekes dolgokat.4. Az összkép a fő erősségem, a kis részletekben nem vagyok annyira jó: jobban élvezem, ha onthatom az új ötleteket, mintha nekem kell megvalósítanom őket.5. Általában rengeteg gondolat kavarog egyszerre a fejemben. Az egyik fő problémám, hogy könnyen elterelődik a figyelmem és sokszor túl szétszórt vagyok. Néha nem fejezek be dolgokat.6. Hajlamos vagyok több pénzt költeni, mint kellene.7. Utálom a kényszereket, szeretem a spontán dolgokat.8. Ha igazán akarok valamit, akkor rendszerint megtalálom a módját, hogyan szerezzem meg.9. A kapcsolataimba igen erősen bevonódom, de ha véget érnek, akkor egyszerűen továbblépek.10. Én sem vagyok "csupa móka és kacagás", lényemnek van egy komoly, mondhatni sötét oldala is, bár nem szívesen engedem, hogy a felszínre bukkanjon.

1. Rendkívül önálló vagyok és nem szeretek másoktól függeni azokban a dolgokban, amelyekre igazán szükségem van.2. Amikor törődöm valakikkel, gyakran úgy kezdek el rájuk gondolni, mint az „én embereimre”, és úgy érzem, védenem kell az érdekeiket.3. Nincs bennem különösebb együttérzés a gyengék és ingadozók iránt –a gyengeség csak bajt hoz.4. Erős akaratú ember vagyok, nem egykönnyen adom fel és nem szoktam meghátrálni.5. Van a természetemnek egy gyengéd, szinte érzelgős oldala is, de ezt csak nagyon kevés embernek mutatom meg.6. Kihívónak tekintem magam, olyan embernek, aki a kényelmesnél erősebben hajt másokat, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el.7. Időnként rettenetes dühbe gurulok, de hamar túlteszem magam rajta.8. Nagyon keményen tudok dolgozni és tudom is, hogy kell intézni a dolgokat.9. A nyájas és hízelgő emberek nagyon zavarnak, véleményem szerint a színlelés rendkívül ízléstelen. Szeretem az egyenességet és az őszinteséget.

1. Szívesen vagyok emberek között, de jól elvagyok egyedül is – mindkét helyzet elfogadható csak önmagammal legyek békességben.2. Nagyon fontosnak tartom a kényelmet a szó összes lehetséges értelmében.3. Nem tudom, pontosan hogyan csinálom, de nem hagyom, hogy a dolgok kiborítsanak. Hiszem, hogy jobb a pozitív dolgokat hangsúlyozni, mint a negatív dolgokon rágódni.4. Sokszor mondták már, hogy mélának, vagy szórakozottnak tűnök – pedig valójában tisztában vagyok a dolgokkal, csak nem akarok rájuk reagálni.5. Nem hinném, hogy különösebben makacs volnék, de ha egyszer elszánom magam valamire, nagyon konok tudok lenni.6. Sikerült egyfajta egyensúlyt találnom az életemben, és nem látok okot rá, hogy megváltoztassam.7. Könnyen látok egyszerre különböző álláspontokat és általában inkább egyetértek az emberekkel, mint nem.8. Ha az ismerőseim összevesznek, igyekszem kibékíteni őket. Én inkább engedek másoknak, minthogy jelenetet csináljak.9. Néha, ahelyett, hogy azzal foglalkoznék, amivel kellene, elmerülök valami jelentéktelen dologban- pepecselek inkább valamivel.10. Nagyon nehezen döntök,- minden megoldásnak látom az előnyét és a hátrányát is.